Goede zorg is onontbeerlijk en een grondrecht.

Want alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon gezonden heeft.

Joh 3:16