artspraktijk de jong de 2e mening

Iedereen heeft recht op medische zorg.

Goede zorg is onontbeerlijk en een grondrecht.

Want alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon gezonden heeft.

Joh 3:16